Sprawni Żeglarze – III Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych    30.07. – 12.08.2023r.

Odbyło się zorganizowane przez Klub Sportowy Razem Mazury trzecie zaplanowane w tym sezonie letnim szkolenie żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.
Warsztaty były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W warsztatach wzięło udział 30 uczestników. Warunki pogodowe zróżnicowane. Zajęcia odbywały się na sasankach i dezetach. Pogoda była zmienna, ale nie brakowało wiatru. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy i zajęcia dodatkowe. Część uczestników warsztatów przystąpiła do egzaminów i uzyskała patenty żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Zgodnie z tradycją zostali pasowani na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów rozegrano regaty na tangach i sasankach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.   Były to ostatnie warsztaty w tym roku.

AKTUALNOŚCI :

Integracyjny Puchar Klubu Sportowego RAZEM MAZURY              29 lipca 2023 r.

Terminy Warsztatów :

30.06-13.07 2023
15.07-28.07 2023
30.07-12.08 2023
Sprawni Żeglarze – I Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
30.06. – 13.07.2023r.

Odbyły się zorganizowane przez nas pierwsze z trzech zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.
Warsztaty były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W warsztatach wzięło udział 30 uczestników. Warunki pogodowe były bardzo dobre. Zajęcia odbywały się na jachtach typu Sasanka ,Tango, DZ oraz łodzi motorowej . Przez cały czas trwania warsztatów było ciepło i słonecznie. Nie brakowało także wiatru. Dzięki temu zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy i zajęcia dodatkowe. Część uczestników warsztatów przystąpiła do egzaminów i uzyskała patenty żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Zgodnie z tradycją zostali pasowani na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów rozegraliśmy regaty na  jachtach typu Tango oraz Sasanka. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek żeglarskich.
Akcja jest kontynuowana.
Kolejne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych Sprawni Żeglarze dofinansowane przez PFRON odbędą się w dniach
15.07 – 28.07. 2023 oraz
30.07. – 12.08.2023 r.
Dokładne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.razemmazury.manifo.com Serdecznie zapraszamy!

Sprawni Żeglarze – II Warsztaty Żeglarskie Osób
Niepełnosprawnych
15.07. – 28.07.2023r.
Odbyły się zorganizowane przez nasz Klub drugie z trzech zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.
Warsztaty były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W warsztatach wzięło udział 30 uczestników. Warunki pogodowe były bardzo dobre. Zajęcia odbywały się na sasankach i dezetach. Przez cały czas trwania warsztatów było ciepło i słonecznie. Nie brakowało także wiatru. Dzięki temu zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy i zajęcia dodatkowe. Część uczestników warsztatów przystąpiła do egzaminów i uzyskała patenty żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Zgodnie z tradycją zostali pasowani na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów rozegraliśmy regaty na tangach i sasankach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek żeglarskich.
Akcja jest kontynuowana.
Kolejne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych Sprawni Żeglarze dofinansowane przez PFRON odbędą się w dniach 30.07. – 12.08.2023 r. Dokładne informacje znajdują się na stronach internetowych: www.razemmazury.eu oraz www.msz.org.pl.
Serdecznie zapraszamy!

Wszystkie informacje w zakładce :CO ORGANIZUJEMY

XXII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI DZ
 MAMY ZŁOTO             !!!!!!!
FESTIWAL SPORTÓW WODNYCH , OCZY MAZUR 2023
ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-  MAZURSKIEGO
Integracyjny Puchar Klubu Sportowego RAZEM MAZURY 
 29 lipca 2023 r.
.
.
..