II WARSZTATY 2023

Sprawni Żeglarze – II Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
15.07. – 28.07.2023r.

Odbyły się zorganizowane przez nasz Klub drugie z trzech zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.
Warsztaty były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W warsztatach wzięło udział 30 uczestników. Warunki pogodowe były bardzo dobre. Zajęcia odbywały się na sasankach i dezetach. Przez cały czas trwania warsztatów było ciepło i słonecznie. Nie brakowało także wiatru. Dzięki temu zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy i zajęcia dodatkowe. Część uczestników warsztatów przystąpiła do egzaminów i uzyskała patenty żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Zgodnie z tradycją zostali pasowani na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów rozegraliśmy regaty na tangach i sasankach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek żeglarskich.
Akcja jest kontynuowana.
Kolejne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych Sprawni Żeglarze dofinansowane przez PFRON odbędą się w dniach 30.07. – 12.08.2023 r. Dokładne informacje znajdują się na stronach internetowych: www.razemmazury.eu oraz www.msz.org.pl.
Serdecznie zapraszamy!