O Nas

Razem Mazury 
Przez szereg lat przed założeniem Klubu grono osób organizowało różne lokalne imprezy żeglarskie (rejsy wędrowne, pływania rodzinne, pikniki żeglarskie z ogniskami itp.) w
 Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. Następnie z inicjatywy Tomka Dorbacha zaczęliśmy organizować z Mazurską Szkołą Żeglarstwa i Kołem Gospodyń Wiejskich „Bystre Babki” z Bystrego Młodzieżowe Integracyjne Regaty w klasie DZ. Współpracowaliśmy także przy organizacji innych imprez głównie dla środowiska osób z niepełno sprawnościami. Po kilku latach postanowiliśmy sformalizować naszą działalność i w dniu 22 marca 2019 roku Starosta Giżycki zarejestrował nasz Klub Sportowy Razem Mazury. 

NASZA KADRA

Adam Wójtowicz
Kapitan jachtowy, kapitan motorowodny. Instruktor żeglarstwa i instruktor motorowodny. Zawodowy ratownik WOPR.
Michał Rutkowski
Jachtowy sternik morski. Morski sternik motorowodny. Instruktor żeglarstwa.
mgr Krzysztof Płoszyński
Jachtowy sternik morski. Morski sternik motorowodny. instruktor żeglarstwa i instruktor motorowodny.
Aleksandra Dorbach
Sternik motorowodny, żeglarz jachtowy. Instruktor żeglarstwa.

Partnerzy

Współpracują z nami: