Kalendarz imprez żeglarskich 2024

 • 23.06 – 26.06 XX Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych MSŻ
 • 2.07 – 15.07 Sprawni Żeglarze – I Warsztaty Żeglarskie 
 • 17.07 – 30.07 Sprawni Żeglarze – II Warsztaty Żeglarskie 
 • 31.07 Integracyjny Puchar Klubu Sportowego Razem Mazury 
 • 1.08 – 14.08 Sprawni Żeglarze – III Warsztaty Żeglarskie 
 • 03.09 – 06.09 XX Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepeł. – II Edycja MSŻ 
 • 17.09 - 30.09 Sprawni Żeglarze – IV Warsztaty Żeglarskie 
 • wrzesień XIX Młodzieżowe, Integracyjne Regaty w klasie DZ Memoriał Tomka Dorbacha

Rozpoczynamy Nabór Wniosków 
SPRAWNI ŻEGLARZE - WARSZTATY ŻEGLARSKIE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA! – ZAINTERESOWANI

Zanim zaczniecie telefonować, prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi imprezy (szczególnie z Regulaminem), informacje poniżej:

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
 • przesłać pocztą określone w Regulaminie dokumenty.

Otwórz Regulamin Warsztatów i dokładnie się z nim zapoznaj.
W Regulaminie znajduje się lista dokumentów, które należy przysłać w celu zgłoszenia chęci udziału (pkt. 3 podpunkty: c,d,e).
Regulamin jest jednym z dokumentów, które należy podpisać i wysłać.

Wybierz jeden termin warsztatów i wpisz go w swoim zgłoszeniu w Ankiecie Zgłoszeniowej.
Dwa druki ze strony:

Regulamin Warsztatów – do pobrania
Ankieta Zgłoszeniowa – do pobrania

wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczeniem od lekarza (patrz Regulamin), należy wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą tradycyjną z dopiskiem na kopercie:
“Sprawni Żeglarze- Warsztaty Żeglarskie” na adres:
Klub Sportowy Razem Mazury 
Czyprki 9 
11-513 Miłki

bądź mailem na klubrazemmazury@gmail.com
Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.
Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto kaucję w wysokości 250 zł.
Klub Sportowy Razem Mazury 

Konto bankowe: Pekao S.A. 06 1240 5787 1111 0010 9062 5111

Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów. W przypadku niestawienia się uczestnika na Warsztaty, spowodowania szkód w wyposażeniu lub sprzęcie, lub usunięcia z Warsztatów na podstawie punktu 13 Regulaminu kaucja przepada.

ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!

Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:

1) osoby z małych miejscowości,
2) osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:
1)Kompletność i staranność wypełnienia dokumentów.
Dokumenty należy wypełnić pismem drukowanym.
Ankieta bez wypełnionych wszystkich pól nie będzie rozpatrywana.
2)Terminowość wpłacenia kaucji

Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani przestrzegać Regulaminu.


W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela Marzena Dorbach  ; e-mail: klubrazemmazury@gmail

Dokumenty do pobrania:

Ankieta Zgłoszeniowa:

Regulamin:

Pobierz pliki